Interests
avatar

Nguyễn Kỳ Anh

0
0
0
  • Bác sĩ Nguyễn Kỳ Anh, chuyên khoa ung thư.
  • Khám và điều trị cho gần 10000 người.
  • Người lập ra kênh youtube "Điều trị Ung thư với" 2000 người đăng kí và 500000 lượt xem.
Nguyễn Kỳ Anh
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 0

Nguyễn Kỳ Anh

ABOUT
  • Bác sĩ Nguyễn Kỳ Anh, chuyên khoa ung thư.
  • Khám và điều trị cho gần 10000 người.
  • Người lập ra kênh youtube "Điều trị Ung thư với" 2000 người đăng kí và 500000 lượt xem.
TOP COURSES

No Related Course