Interests
avatar

Nguyễn Khoa Toản

0
0
0
 • Là một con người sinh ra ở Huế có đam mê học vẽ từ nhỏ và theo học 9 năm về nghệ thuật.
 • Hơn 7 năm chuyên về sân vườn, tiểu cảnh, non bộ, tranh sỏi.
 • Bốn năm giảng dạy tại phòng tranh mỹ thuật – phong thủy cho các học viên vẽ tranh phong cảnh, tranh tường, thư pháp.
 • Hai năm làm về phong thủy.
 • Tốt nghiệp cử nhân mỹ thuật Huế,cử nhân sư phạm văn hóa nghệ thuật Huế.
 • MC Nhà văn hóa Thanh niên Quận 1.
Nguyễn Khoa Toản
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 0

Nguyễn Khoa Toản

ABOUT
 • Là một con người sinh ra ở Huế có đam mê học vẽ từ nhỏ và theo học 9 năm về nghệ thuật.
 • Hơn 7 năm chuyên về sân vườn, tiểu cảnh, non bộ, tranh sỏi.
 • Bốn năm giảng dạy tại phòng tranh mỹ thuật – phong thủy cho các học viên vẽ tranh phong cảnh, tranh tường, thư pháp.
 • Hai năm làm về phong thủy.
 • Tốt nghiệp cử nhân mỹ thuật Huế,cử nhân sư phạm văn hóa nghệ thuật Huế.
 • MC Nhà văn hóa Thanh niên Quận 1.
TOP COURSES

No Related Course