Nguyễn Khánh Tùng
4.2  (13 đánh giá)

Công nghệ thông tin (4)

Tin học văn phòng (2)

367
học viên
6
khóa học
13
bình luận
Thông tin giảng viên

- Thạc sĩ công nghệ thông tin.

- Giảng viên của hãng thiết bị mạng Cisco.

- Quản trị viên diễn đàn an ninh mạng Việt Nam whitehat.vn.

- Giám đốc dự án công ty Vinsys.vn.

Xem đầy đủ

Các khóa học