Nguyễn Khánh Trung
5.0  (3 đánh giá)

Nuôi dạy con (3)

29
học viên
3
khóa học
3
bình luận
Thông tin giảng viên

- Tác giả cuốn sách "So sánh gia đình giữa phụ huynh Pháp và Việt Nam".

- Thạc sĩ, Tiến sĩ xã hội học tại Đại học Toulouse Jean Jaurès (Cộng hòa Pháp).

- Cử nhân xã hội học tại Đại học Mở TP. Hồ Chí Minh.

- Cử nhân văn chương Pháp tại Đại học Khoa học xã hội và nhân văn TP. Hồ Chí Minh.

Xem đầy đủ

Các khóa học