Interests
avatar

Nguyễn Khánh

0
0
0
  • Tốt nghiệp cử nhân ngành Tâm lý học - Đại Học Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn - Đại Học Quốc Gia Hà Nội
  • 5 năm nghiên cứu và làm thực tế trong ngành tâm lý học.
  • Giúp hàng trăm học viên và các thân chủ vượt qua được bản thân khi bị các vấn đề về tâm lý.
  • Admin group "Tâm lý học - Khai Sáng và Bứt Phá"
Nguyễn Khánh
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 0

Nguyễn Khánh

ABOUT
  • Tốt nghiệp cử nhân ngành Tâm lý học - Đại Học Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn - Đại Học Quốc Gia Hà Nội
  • 5 năm nghiên cứu và làm thực tế trong ngành tâm lý học.
  • Giúp hàng trăm học viên và các thân chủ vượt qua được bản thân khi bị các vấn đề về tâm lý.
  • Admin group "Tâm lý học - Khai Sáng và Bứt Phá"
TOP COURSES

No Related Course