Interests
avatar

NGUYỄN HƯƠNG GIANG

1
3.7
2
  • Học hàm học vị: Thạc sỹ Phương pháp Giảng dạy Âm nhạc (Thanh Nhạc) - Học viện Âm nhạc Quốc gia VN
  • Bằng cấp, chứng chỉ: Cử nhân Biểu diễn Thanh nhạc - Học viện Âm nhạc Quốc gia VN
  • Số năm kinh nghiệm trong nghề: 15 năm biểu diễn
  • Kinh nghiệm đào tạo, giảng dạy: 7 năm giảng dạy
NGUYỄN HƯƠNG GIANG
Courses: 1
Rating: 3.7
Followers: 2

NGUYỄN HƯƠNG GIANG

ABOUT
  • Học hàm học vị: Thạc sỹ Phương pháp Giảng dạy Âm nhạc (Thanh Nhạc) - Học viện Âm nhạc Quốc gia VN
  • Bằng cấp, chứng chỉ: Cử nhân Biểu diễn Thanh nhạc - Học viện Âm nhạc Quốc gia VN
  • Số năm kinh nghiệm trong nghề: 15 năm biểu diễn
  • Kinh nghiệm đào tạo, giảng dạy: 7 năm giảng dạy
TOP COURSES
Loading...