Interests
avatar

Nguyễn Hoàng Nam

1
0
0
  • Kỹ sư Công nghệ thông tin đang làm việc tại Trung tâm tin học UBND tỉnh Vĩnh Phúc.
  • Có nhiều năm kinh nghiệm phát triển ứng dụng với: PHP, HTML, CSS, Wordpress, Bootstrap, Javascript, Scratch...
  • Có hơn 5 năm kinh nghiệm trong việc giảng dạy SCRATCH 3.0, đạt được nhiều giải thưởng trong lĩnh vực nghiên cứu phát triển ứng dựng công nghệ cấp tỉnh và thành phố.
Nguyễn Hoàng Nam
Courses: 1
Rating: 0
Followers: 0

Nguyễn Hoàng Nam

ABOUT
  • Kỹ sư Công nghệ thông tin đang làm việc tại Trung tâm tin học UBND tỉnh Vĩnh Phúc.
  • Có nhiều năm kinh nghiệm phát triển ứng dụng với: PHP, HTML, CSS, Wordpress, Bootstrap, Javascript, Scratch...
  • Có hơn 5 năm kinh nghiệm trong việc giảng dạy SCRATCH 3.0, đạt được nhiều giải thưởng trong lĩnh vực nghiên cứu phát triển ứng dựng công nghệ cấp tỉnh và thành phố.
TOP COURSES
Loading...