Nguyễn Hoàng Hải
4.0  (3 đánh giá)

Kinh doanh - khởi nghiệp (3)

1605
học viên
3
khóa học
3
bình luận
Thông tin giảng viên

Quản lý kinh doanh cao cấp, chuyên gia kinh tế.

Giám đốc tư vấn doanh nghiệp – Hiệp hội Khởi nghiệp Quốc gia (VINEN).

Giám đốc khu vực miền Bắc, Rainbow Financials.

Trưởng đại diện ngân hàng Phongsavanh.

Phụ trách Kế hoạch kinh doanh Tập đoàn T&T.

Xem đầy đủ

Các khóa học