Nguyễn Hoàng Hà
0.0  (0 đánh giá)
0
học viên
0
khóa học
0
bình luận
Thông tin giảng viên

Trưởng phòng CTCT&QLSV, Chủ tích CLB Thuyết trình ĐH Kinh tế quốc dân

Xem đầy đủ

Các khóa học