Interests
avatar

Nguyễn Hồ Ngọc Quỳnh

1
0
0
 • IELTS Overall Bandscore: 8.0 được cấp bởi IDP Việt Nam.
 • Đơn vị công tác:
 • 2015 – nay: Giảng viên khoa Tiếng Anh, Đại học Sư Phạm TP HCM.
 • 2015 – nay: Giảng viên Trung Tâm Ngoại Ngữ, Đại học Bách Khoa TP HCM.
 • 2015 - nay: Giảng viên Trung Tâm Anh Ngữ English Master.
 • Các lĩnh vực giảng dạy:
 • Giảng dạy 4 kĩ năng: Nghe, Nói, Đọc, Viết.
 • Giảng dạy các học phần tiếng Anh Đại Cương và chuyên ngành.
 • Giảng dạy chương trình luyện thi IELTS đa dạng các cấp độ.
 • Giảng dạy chương trình luyện thi TOEIC nhiều cấp độ.
 • Kinh nghiệm và thành tích công tác:
 • Ứng dụng CNTT, đặc biệt là mạng xã hội Facebook và phần mềm Mlearning, trong việc dạy ngoại ngữ hiệu quả và có tính tương tác cao.
 • Luyện thi các chứng chỉ Quốc tế như IELTS và TOEIC.
Nguyễn Hồ Ngọc Quỳnh
Courses: 1
Rating: 0
Followers: 0

Nguyễn Hồ Ngọc Quỳnh

ABOUT
 • IELTS Overall Bandscore: 8.0 được cấp bởi IDP Việt Nam.
 • Đơn vị công tác:
 • 2015 – nay: Giảng viên khoa Tiếng Anh, Đại học Sư Phạm TP HCM.
 • 2015 – nay: Giảng viên Trung Tâm Ngoại Ngữ, Đại học Bách Khoa TP HCM.
 • 2015 - nay: Giảng viên Trung Tâm Anh Ngữ English Master.
 • Các lĩnh vực giảng dạy:
 • Giảng dạy 4 kĩ năng: Nghe, Nói, Đọc, Viết.
 • Giảng dạy các học phần tiếng Anh Đại Cương và chuyên ngành.
 • Giảng dạy chương trình luyện thi IELTS đa dạng các cấp độ.
 • Giảng dạy chương trình luyện thi TOEIC nhiều cấp độ.
 • Kinh nghiệm và thành tích công tác:
 • Ứng dụng CNTT, đặc biệt là mạng xã hội Facebook và phần mềm Mlearning, trong việc dạy ngoại ngữ hiệu quả và có tính tương tác cao.
 • Luyện thi các chứng chỉ Quốc tế như IELTS và TOEIC.
TOP COURSES
Loading...