Interests
avatar

Nguyễn Hải Duy

0
0
0
  • Chuyên gia đào tạo kỹ thuật massage thông kinh lạc.
  • 9 năm kinh nghiệm đào tạo ngành massage trị liệu.
  • Chủ nhiệm dự án chăm sóc sức khỏe cộng đồng: Ngày chủ nhật khỏe mạnh (được giới thiệu trong chương trình Chào buổi sáng chúc bình an của Truyền hình quốc hội Việt Nam 6/5/2018).
  • Giám đốc hệ thống trung tâm chăm sóc sức khỏe HaDu Việt Nam.
Nguyễn Hải Duy
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 0

Nguyễn Hải Duy

ABOUT
  • Chuyên gia đào tạo kỹ thuật massage thông kinh lạc.
  • 9 năm kinh nghiệm đào tạo ngành massage trị liệu.
  • Chủ nhiệm dự án chăm sóc sức khỏe cộng đồng: Ngày chủ nhật khỏe mạnh (được giới thiệu trong chương trình Chào buổi sáng chúc bình an của Truyền hình quốc hội Việt Nam 6/5/2018).
  • Giám đốc hệ thống trung tâm chăm sóc sức khỏe HaDu Việt Nam.
TOP COURSES

No Related Course