Interests
avatar

Nguyễn Đức Việt

0
0
0
  • Tốt nghiệp đại học Bách Khoa Hà Nội, khóa 49, khoa công nghệ phần mềm
  • Nguyễn Đức Việt hiện đang làm Giảng viên Thiết kế tại FPT - Arena
  • Anh đã có 5 năm kinh nghiệm giảng dạy và làm việc trong nhiều lĩnh vực thiết kế Web và có hàng nghìn học viên đã tốt nghiệp và đang làm việc trong lĩnh vực thiết kế, đặc biệt là thiết kế Web chuyên nghiệp
  • Ngoài ra, anh còn tham gia rất nhiều dự án Web cho FPT và các dự án Freelance khác về thiết kế Web dựa trên ngôn ngữ lập trình mã nguồn mở
Nguyễn Đức Việt
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 0

Nguyễn Đức Việt

ABOUT
  • Tốt nghiệp đại học Bách Khoa Hà Nội, khóa 49, khoa công nghệ phần mềm
  • Nguyễn Đức Việt hiện đang làm Giảng viên Thiết kế tại FPT - Arena
  • Anh đã có 5 năm kinh nghiệm giảng dạy và làm việc trong nhiều lĩnh vực thiết kế Web và có hàng nghìn học viên đã tốt nghiệp và đang làm việc trong lĩnh vực thiết kế, đặc biệt là thiết kế Web chuyên nghiệp
  • Ngoài ra, anh còn tham gia rất nhiều dự án Web cho FPT và các dự án Freelance khác về thiết kế Web dựa trên ngôn ngữ lập trình mã nguồn mở
TOP COURSES

No Related Course