Interests
avatar

Nguyễn Đức Thanh

0
0
0
 • Chuyên viên tư vấn giải pháp công nghệ thông tin, hệ thống ERP - giải pháp quản lý phần mềm đa năng cho doanh nghiệp SAP thuộc bộ phận IT Advisory tại KPMG Europe LLP, trụ sở tại Munich, Đức.
 • Đã từng học tập và nghiên cứu tại trường đại học London Metropolitan, Vương Quốc Anh - Ngành "IT for Financial Services" (2012-2013).
 • Cử nhân Hệ thống thông tin quản trị doanh nghiệp - Đại học Frankfurt, Đức.
 • Giải 3 ý tưởng khởi nghiệp tại cuộc thi ý tưởng Start Up Live tại Karlsruhe, Đức (2013).
 • Nghiên cứu và sách xuất bản tại nhà xuất bản Springer (2016).
 • * Nơi công tác, các đơn vị đã từng hợp tác tư vấn, giảng dạy:
 • 2012-2013: Trường đại học Frankfurt: tư vấn và trợ lý cho quản lý dự án.
 • 2013 đến nay: KPMG Europe LLP, trụ sở tại Munich, Đức, tư vấn chiến lược quản lý thông tin, hệ thống thông tin doanh nghiệp.
 • 2012 đến nay: giảng dạy, tư vấn Excel online.
 • * Kinh nghiệm giảng dạy, thành tựu nghiên cứu:
 • 3 năm kinh nghiệm hỗ trợ, giảng dạy và tư vấn Excel và VBA.
 • Đồng tác giả của cuốn "The Drivers of Wearable Device Usage" - xuất bản tại nhà xuất bản Springer - Đức (2016) - trực tuyến tại http://www.springer.com/de/book/9783319303741
 • Các bài viết nghiên cứu khác trong lĩnh vực IT được công bố trong nhiều hội thảo quốc tế - trực tuyến tại http://www.iaeng.org/publication/WCECS2013/WCECS2013_pp12-17.pdf
Nguyễn Đức Thanh
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 0

Nguyễn Đức Thanh

ABOUT
 • Chuyên viên tư vấn giải pháp công nghệ thông tin, hệ thống ERP - giải pháp quản lý phần mềm đa năng cho doanh nghiệp SAP thuộc bộ phận IT Advisory tại KPMG Europe LLP, trụ sở tại Munich, Đức.
 • Đã từng học tập và nghiên cứu tại trường đại học London Metropolitan, Vương Quốc Anh - Ngành "IT for Financial Services" (2012-2013).
 • Cử nhân Hệ thống thông tin quản trị doanh nghiệp - Đại học Frankfurt, Đức.
 • Giải 3 ý tưởng khởi nghiệp tại cuộc thi ý tưởng Start Up Live tại Karlsruhe, Đức (2013).
 • Nghiên cứu và sách xuất bản tại nhà xuất bản Springer (2016).
 • * Nơi công tác, các đơn vị đã từng hợp tác tư vấn, giảng dạy:
 • 2012-2013: Trường đại học Frankfurt: tư vấn và trợ lý cho quản lý dự án.
 • 2013 đến nay: KPMG Europe LLP, trụ sở tại Munich, Đức, tư vấn chiến lược quản lý thông tin, hệ thống thông tin doanh nghiệp.
 • 2012 đến nay: giảng dạy, tư vấn Excel online.
 • * Kinh nghiệm giảng dạy, thành tựu nghiên cứu:
 • 3 năm kinh nghiệm hỗ trợ, giảng dạy và tư vấn Excel và VBA.
 • Đồng tác giả của cuốn "The Drivers of Wearable Device Usage" - xuất bản tại nhà xuất bản Springer - Đức (2016) - trực tuyến tại http://www.springer.com/de/book/9783319303741
 • Các bài viết nghiên cứu khác trong lĩnh vực IT được công bố trong nhiều hội thảo quốc tế - trực tuyến tại http://www.iaeng.org/publication/WCECS2013/WCECS2013_pp12-17.pdf
TOP COURSES

No Related Course