Interests
avatar

Nguyễn Đức Lộc

1
3.9
2
  • Sáng lập Sữa Tử Online, cộng đồng chuyên về Tử Vi dành cho người trẻ.
  • Sở hữu đơn vị tư nhân chuyên tư vấn về nhân sự và xây dựng hệ thống cho các doanh nghiệp.
  • Từng tổ chức hội thảo và đào tạo về Tử Vi tại các đơn vị như Tinh Vân Group, Tập Đoàn Mường Thanh...
Nguyễn Đức Lộc
Courses: 1
Rating: 3.9
Followers: 2

Nguyễn Đức Lộc

ABOUT
  • Sáng lập Sữa Tử Online, cộng đồng chuyên về Tử Vi dành cho người trẻ.
  • Sở hữu đơn vị tư nhân chuyên tư vấn về nhân sự và xây dựng hệ thống cho các doanh nghiệp.
  • Từng tổ chức hội thảo và đào tạo về Tử Vi tại các đơn vị như Tinh Vân Group, Tập Đoàn Mường Thanh...
TOP COURSES
Loading...