Interests
avatar

Nguyễn Đức Hải

0
0
0
 • Tốt nghiệp Đại học Luật Hà Nội.
 • Học Thạc sĩ Quản trị kinh doanh Trường ĐH Thương Mại liên kết ĐH Long Hoa - Đài Loan.
 • Chuyên gia nghiên cứu và tư vấn về Định hướng nghề nghiệp.
 • Hiện tại đang là:
 • Giám đốc dịch vụ Tuyển dụng của Công ty cổ phần TopCV Việt Nam.
 • Giám đốc đào tạo Học viện VietFounder - Công ty Cổ phần phát triển Doanh trí Việt.
 • Founder của Hướng nghiệp Thiên Lương.
 • Đã từng trải qua các vị trí:
 • Chuyên viên đào tạo tập đoàn Hoa Sao.
 • Giảng viên kỹ năng mềm của Bachkhoa - Aptech.
 • Chuyên viên đào tạo Công ty cổ phần thanh toán điện tử VNPT.
 • Giám đốc dự án tuyển dụng VietHunter.
 • Thiết kế và giảng dạy các khoá đào tạo: Khám phá tính cách - Định hướng nghề nghiệp; Kỹ năng viết CV và phỏng vấn tuyển dụng; Nghiệp vụ tuyển dụng X-Hunter; Nghiệp vụ đào tạo X-Trainer; Chuyên viên tư vấn định hướng nghề nghiệp X-Mentor...
 • Đã từng đào tạo tại Samsung, Tầm tay, Công ty Dược Tâm Bình, VNPACO, TQcom, ĐH FPT, Điện máy Tân Hường, Du học Nhật Bản Anido.
Nguyễn Đức Hải
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 0

Nguyễn Đức Hải

ABOUT
 • Tốt nghiệp Đại học Luật Hà Nội.
 • Học Thạc sĩ Quản trị kinh doanh Trường ĐH Thương Mại liên kết ĐH Long Hoa - Đài Loan.
 • Chuyên gia nghiên cứu và tư vấn về Định hướng nghề nghiệp.
 • Hiện tại đang là:
 • Giám đốc dịch vụ Tuyển dụng của Công ty cổ phần TopCV Việt Nam.
 • Giám đốc đào tạo Học viện VietFounder - Công ty Cổ phần phát triển Doanh trí Việt.
 • Founder của Hướng nghiệp Thiên Lương.
 • Đã từng trải qua các vị trí:
 • Chuyên viên đào tạo tập đoàn Hoa Sao.
 • Giảng viên kỹ năng mềm của Bachkhoa - Aptech.
 • Chuyên viên đào tạo Công ty cổ phần thanh toán điện tử VNPT.
 • Giám đốc dự án tuyển dụng VietHunter.
 • Thiết kế và giảng dạy các khoá đào tạo: Khám phá tính cách - Định hướng nghề nghiệp; Kỹ năng viết CV và phỏng vấn tuyển dụng; Nghiệp vụ tuyển dụng X-Hunter; Nghiệp vụ đào tạo X-Trainer; Chuyên viên tư vấn định hướng nghề nghiệp X-Mentor...
 • Đã từng đào tạo tại Samsung, Tầm tay, Công ty Dược Tâm Bình, VNPACO, TQcom, ĐH FPT, Điện máy Tân Hường, Du học Nhật Bản Anido.
TOP COURSES

No Related Course