Interests
avatar

NGUYỄN ĐỨC CAO

1
4.9
0
  • Chuyên gia lĩnh vực quản trị cảm xúc, nghiên cứu con người
  • Hơn 05 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đào tạo kỹ năng phụ huynh, học sinh, người đi làm.
  • Hơn 04 năm kinh nghiệm trong tư vấn giúp phụ huynh thấu hiểu con cái thông qua sinh trắc vân tay và các công cụ khác.
  • Là tác giả khóa Kỹ năng " Cha dạy con kỹ năng nhìn nhận cuộc sống: thành công, tình yêu, hạnh phúc"
NGUYỄN ĐỨC CAO
Courses: 1
Rating: 4.9
Followers: 0

NGUYỄN ĐỨC CAO

ABOUT
  • Chuyên gia lĩnh vực quản trị cảm xúc, nghiên cứu con người
  • Hơn 05 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đào tạo kỹ năng phụ huynh, học sinh, người đi làm.
  • Hơn 04 năm kinh nghiệm trong tư vấn giúp phụ huynh thấu hiểu con cái thông qua sinh trắc vân tay và các công cụ khác.
  • Là tác giả khóa Kỹ năng " Cha dạy con kỹ năng nhìn nhận cuộc sống: thành công, tình yêu, hạnh phúc"
TOP COURSES
Loading...