Nguyễn Đình Trường
0.0  (0 đánh giá)
0
học viên
0
khóa học
0
bình luận
Thông tin giảng viên

- 4 năm kinh nghiệm với vị trí huấn luyện viên cá nhân

- Chứng chỉ CPR do Bệnh Viện TDTT Việt Nam cấp

- Certified International Kettlebell Core & Strength Singapore G1RYA Strong first

- Certified International Myofascial Streching Singapore G1RYA Strong First

- Certified IASTM International functional Myofascial Practitioners

- Certified IASTM Vigor Kinetic Tape Practitioners

- Certified Therapeutic Tape Practitioners

Xem đầy đủ

Các khóa học