Interests
avatar

Nguyễn Đình Minh

1
3.8
0
  • PR Director & Senior Copywrier tại TNI Group
  • Lecture tại TNI Business School
  • Co - Founder tại TNI Business School
  • Founder N-Hub
Nguyễn Đình Minh
Courses: 1
Rating: 3.8
Followers: 0

Nguyễn Đình Minh

ABOUT
  • PR Director & Senior Copywrier tại TNI Group
  • Lecture tại TNI Business School
  • Co - Founder tại TNI Business School
  • Founder N-Hub
TOP COURSES
Loading...