Nguyễn Đình Minh
3.7  (24 đánh giá)

Marketing (1)

1203
học viên
1
khóa học
24
bình luận
Thông tin giảng viên

PR Director & Senior Copywrier tại TNI Group

Lecture tại TNI Business School

Co - Founder tại TNI Business School

Founder N-Hub

Xem đầy đủ

Các khóa học