Interests
avatar

Nguyễn Đình Minh

1
0
0
  • Đồng sáng lập TNI GROUP và hiện tại là Pr Director tại TNI Business School và T-Agency.
  • 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực truyền thông và marketing.
Nguyễn Đình Minh
Courses: 1
Rating: 0
Followers: 0

Nguyễn Đình Minh

ABOUT
  • Đồng sáng lập TNI GROUP và hiện tại là Pr Director tại TNI Business School và T-Agency.
  • 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực truyền thông và marketing.
TOP COURSES
Loading...