Interests
avatar

Nguyễn Đình Hùng .

1
2.7
0
  • + HLV chuyên nghiệp tại Tổ chức thể dục đường phố Việt Nam cho các vận động viên.
  • + Chủ tịch Tổ chức thể dục đường phố Việt Nam
  • + Thành viên của Liên đoàn thể dục đường phố Thế giới
  • + Thành viên Nhóm Sáu Múi tại chung kết Vietnam's Got talent 2014 - 2015
  • + HLV cá nhân Gym
Nguyễn Đình Hùng .
Courses: 1
Rating: 2.7
Followers: 0

Nguyễn Đình Hùng .

ABOUT
  • + HLV chuyên nghiệp tại Tổ chức thể dục đường phố Việt Nam cho các vận động viên.
  • + Chủ tịch Tổ chức thể dục đường phố Việt Nam
  • + Thành viên của Liên đoàn thể dục đường phố Thế giới
  • + Thành viên Nhóm Sáu Múi tại chung kết Vietnam's Got talent 2014 - 2015
  • + HLV cá nhân Gym
TOP COURSES
Loading...