Nguyễn Đình Hùng .
1.0  (1 đánh giá)

Thể thao - sức khỏe (1)

45
học viên
1
khóa học
1
bình luận
Thông tin giảng viên

+ HLV chuyên nghiệp tại Tổ chức thể dục đường phố Việt Nam cho các vận động viên.

+ Chủ tịch Tổ chức thể dục đường phố Việt Nam

+ Thành viên của Liên đoàn thể dục đường phố Thế giới

+ Thành viên Nhóm Sáu Múi tại chung kết Vietnam's Got talent 2014 - 2015

+ HLV cá nhân Gym

Xem đầy đủ

Các khóa học