Nguyễn Đăng Trung Hải
4.0  (0 đánh giá)

Phát triển cá nhân (1)

0
học viên
0
khóa học
0
bình luận
Thông tin giảng viên

Tác giả của quyển sách "Làm thế nào để tự học tiếng Anh thành tài"

Diễn giả, nhà đào tạo về kỹ năng mềm, định hướng cuộc sống và phát triển bản thân

Giám đốc điều hành công ty Cổ phần nông nghiệp CP Lam Điền chi nhánh miền Trung

Quản lý tại nhà hàng Family

Xem đầy đủ

Các khóa học