Interests
avatar

Nguyễn Đắc Hoàng

0
0
1
 • Nguyễn Đắc Hoàng
 • Kinh nghiệm làm việc và giảng dạy: 8 năm.
 • Sản xuất và tham gia sản xuất gần 10 dự án phim hoạt hình tại Việt Nam và hơn 50 dự án sản xuất đồ họa.
 • 2013 - nay: Giảng viên phim hoạt hình 3D tại VTC ACADEMY.
 • 2015 - nay: Sáng lập và Giám đốc sáng tạo xưởng phim hoạt hình - đồ họa BIG6 ANIMATION STUDIO.
 • 2013 - 2015: Sản xuất đồ họa truyền hình tại Đài truyền hình Việt Nam.
 • 2010 - 2012: Animator tại VTC GAME.
 • 2009 - 2010: Designer tại học viện VNSkills Multimedia.
 • Thành tích đạt được:
 • 1. Top 10 bộ phim hay nhất Liên Hoan phim FY 2017.
Nguyễn Đắc Hoàng
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 1

Nguyễn Đắc Hoàng

ABOUT
 • Nguyễn Đắc Hoàng
 • Kinh nghiệm làm việc và giảng dạy: 8 năm.
 • Sản xuất và tham gia sản xuất gần 10 dự án phim hoạt hình tại Việt Nam và hơn 50 dự án sản xuất đồ họa.
 • 2013 - nay: Giảng viên phim hoạt hình 3D tại VTC ACADEMY.
 • 2015 - nay: Sáng lập và Giám đốc sáng tạo xưởng phim hoạt hình - đồ họa BIG6 ANIMATION STUDIO.
 • 2013 - 2015: Sản xuất đồ họa truyền hình tại Đài truyền hình Việt Nam.
 • 2010 - 2012: Animator tại VTC GAME.
 • 2009 - 2010: Designer tại học viện VNSkills Multimedia.
 • Thành tích đạt được:
 • 1. Top 10 bộ phim hay nhất Liên Hoan phim FY 2017.
TOP COURSES

No Related Course