Interests
avatar

Nguyễn Đắc Hoàng

0
0
0
 • Nguyễn Đắc Hoàng
 • Kinh nghiệm làm việc và giảng dạy : 8 năm
 • Sản xuất và tham gia sản xuất gần 10 dự án phim hoạt hình tại Việt Nam và hơn 50 dự án sản xuất đồ họa
 • 2013 - nay : Giảng viên phim hoạt hình 3D tại VTC ACADEMY
 • 2015 - nay : Sáng lập và Giám đốc sáng tạo xưởng phim hoạt hình - đồ họa BIG6 ANIMATION STUDIO
 • 2013 - 2015 : Sản xuất đồ họa truyền hình tại Đài truyền hình Việt Nam
 • 2010 - 2012 : Animator tại VTC GAME
 • 2009 - 2010 : Designer tại học viện VNSkills Multimedia
 • Thành tích đạt được :
 • 1. Top 10 bộ phim hay nhất Liên Hoan phim FY 2017
 • 2. Liên Hoan phim ngắn toàn Quốc 2012
 • 3. Liên hoan phim ngắn toàn quốc 2010
 • Số lượng học viên đã đào tạo : > 350 học viên
Nguyễn Đắc Hoàng
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 0

Nguyễn Đắc Hoàng

ABOUT
 • Nguyễn Đắc Hoàng
 • Kinh nghiệm làm việc và giảng dạy : 8 năm
 • Sản xuất và tham gia sản xuất gần 10 dự án phim hoạt hình tại Việt Nam và hơn 50 dự án sản xuất đồ họa
 • 2013 - nay : Giảng viên phim hoạt hình 3D tại VTC ACADEMY
 • 2015 - nay : Sáng lập và Giám đốc sáng tạo xưởng phim hoạt hình - đồ họa BIG6 ANIMATION STUDIO
 • 2013 - 2015 : Sản xuất đồ họa truyền hình tại Đài truyền hình Việt Nam
 • 2010 - 2012 : Animator tại VTC GAME
 • 2009 - 2010 : Designer tại học viện VNSkills Multimedia
 • Thành tích đạt được :
 • 1. Top 10 bộ phim hay nhất Liên Hoan phim FY 2017
 • 2. Liên Hoan phim ngắn toàn Quốc 2012
 • 3. Liên hoan phim ngắn toàn quốc 2010
 • Số lượng học viên đã đào tạo : > 350 học viên
TOP COURSES

No Related Course