Interests
avatar

Nguyễn Cao Khải

0
0
0
  • Thầy thuốc Nguyễn Cao Khải đến từ nhóm Chăm sóc Sức khỏe cộng đồng Aftercare, đồng thời là hội viên của Trung ương hội Giáo dục – Chăm sóc sức khỏe cộng đồng Việt Nam. Với 12 năm trong nghề, thầy thuốc Nguyễn Cao Khải đã chữa khỏi cho hàng nghìn bệnh nhân với nhiều loại bệnh khác nhau.
  • Trong khóa học này, thầy thuốc sẽ hướng dẫn các bạn những phương pháp chữa bệnh bằng tay, không dùng thuốc, điển hình như phương pháp Diện chẩn, Thập chỉ liên tâm cùng một số phương pháp dân gian cổ truyền. Với sự kết hợp của các phương pháp này, các bạn sẽ đạt hiệu quả cao nhất, đảm bảo an toàn và giảm chi phí ở mức tối đa.
Nguyễn Cao Khải
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 0

Nguyễn Cao Khải

ABOUT
  • Thầy thuốc Nguyễn Cao Khải đến từ nhóm Chăm sóc Sức khỏe cộng đồng Aftercare, đồng thời là hội viên của Trung ương hội Giáo dục – Chăm sóc sức khỏe cộng đồng Việt Nam. Với 12 năm trong nghề, thầy thuốc Nguyễn Cao Khải đã chữa khỏi cho hàng nghìn bệnh nhân với nhiều loại bệnh khác nhau.
  • Trong khóa học này, thầy thuốc sẽ hướng dẫn các bạn những phương pháp chữa bệnh bằng tay, không dùng thuốc, điển hình như phương pháp Diện chẩn, Thập chỉ liên tâm cùng một số phương pháp dân gian cổ truyền. Với sự kết hợp của các phương pháp này, các bạn sẽ đạt hiệu quả cao nhất, đảm bảo an toàn và giảm chi phí ở mức tối đa.
TOP COURSES

No Related Course