Interests
avatar

Nguyễn Bá Nhiệm

0
0
0
  • Có 4 năm làm thiết kế và thi công bên ngành cấp thoát nước
  • 1 năm làm bên thiết kế và thi công nội thất
Nguyễn Bá Nhiệm
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 0

Nguyễn Bá Nhiệm

ABOUT
  • Có 4 năm làm thiết kế và thi công bên ngành cấp thoát nước
  • 1 năm làm bên thiết kế và thi công nội thất
TOP COURSES

No Related Course