Interests
avatar

Nguyễn Anh Tuấn

1
4.5
0
  • Năm 2007 đến 2008 làm System Admin tại Công ty TNHH ô tô TOYOTA motor Việt Nam. Đồng thời là CEO tập đoàn thực phẩm ANCO GROUP.
  • 2009 đến nay: Quản trị mạng tại Tổng công ty viễn thông Mobifone. Trải qua nhiều vị trí quản lý: Quản lý dự án, Quản lý kho thiết bị, quản lý điều hành sử lý sự cố mạng lưới, Quản lý nhân sự, Quản lý bán hàng...v.v
  • 2015: Hợp tác Là giảng viên khoa Công nghệ thông tin Trường Đại học tài nguyên& môi trường Hà Nội. Phụ trách nhóm nghiên cứu thực hiện đề tài nhánh 09 cấp Nhà nước: ""Quy hoạch vùng không gian biển đảo Phú Quốc phục vụ phát triển bền vững"", mã số đề tài: KC.09.16/11-15.
  • 2018: Là trưởng nhóm nghiên cứu, thực hiện đề tài nhánh 03 cấp Bộ Tài nguyên & Môi trường: "Hỗ trợ cảnh báo cấp độ rủi ro do bão và áp thấp nhiệt đới gây ra trên khu vực đồng bằng Bắc Trung Bộ", mã số đề tài: TNMT.2016.05.30"
Nguyễn Anh Tuấn
Courses: 1
Rating: 4.5
Followers: 0

Nguyễn Anh Tuấn

ABOUT
  • Năm 2007 đến 2008 làm System Admin tại Công ty TNHH ô tô TOYOTA motor Việt Nam. Đồng thời là CEO tập đoàn thực phẩm ANCO GROUP.
  • 2009 đến nay: Quản trị mạng tại Tổng công ty viễn thông Mobifone. Trải qua nhiều vị trí quản lý: Quản lý dự án, Quản lý kho thiết bị, quản lý điều hành sử lý sự cố mạng lưới, Quản lý nhân sự, Quản lý bán hàng...v.v
  • 2015: Hợp tác Là giảng viên khoa Công nghệ thông tin Trường Đại học tài nguyên& môi trường Hà Nội. Phụ trách nhóm nghiên cứu thực hiện đề tài nhánh 09 cấp Nhà nước: ""Quy hoạch vùng không gian biển đảo Phú Quốc phục vụ phát triển bền vững"", mã số đề tài: KC.09.16/11-15.
  • 2018: Là trưởng nhóm nghiên cứu, thực hiện đề tài nhánh 03 cấp Bộ Tài nguyên & Môi trường: "Hỗ trợ cảnh báo cấp độ rủi ro do bão và áp thấp nhiệt đới gây ra trên khu vực đồng bằng Bắc Trung Bộ", mã số đề tài: TNMT.2016.05.30"
TOP COURSES
Loading...