Ngọc Nhân Nguyễn
0.0  (0 đánh giá)

Công nghệ thông tin (4)

29
học viên
11
khóa học
0
bình luận
Thông tin giảng viên

- QA Manager & Automation : 9 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Kiểm thử phần mềm, kinh nghiệm thực tế cho Web, Mobile và API Automation, bên cạnh đó xây dựng Framework automation và đào tạo cho Team QA.

- Quản lý và đào tạo Automation.

- Các kiến thức: Selenium, Cucumber, Appium, Gatling, Jmeter,Extent Report và Senerity.

Xem đầy đủ

Các khóa học