Interests
avatar

Ngô Thị Hồng Hảo

0
0
0
  • Đơn vị công tác: Trường THPT Cầu Giấy Hà Nội.
  • Số năm kinh nghiệm: 15 năm.
  • Chuyên luyện thi đại học, bồi dưỡng hoc sinh giỏi các cấp.
Ngô Thị Hồng Hảo
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 0

Ngô Thị Hồng Hảo

ABOUT
  • Đơn vị công tác: Trường THPT Cầu Giấy Hà Nội.
  • Số năm kinh nghiệm: 15 năm.
  • Chuyên luyện thi đại học, bồi dưỡng hoc sinh giỏi các cấp.
TOP COURSES

No Related Course