Interests
avatar

Ngô Diệu Ngọc

1
0
0
  • 10 năm kinh nghiệm về Sales và Marketing.
  • 05 năm kinh nghiệm về tài chính và tiền điện tử.
  • Hiện là nhà đầu tư trong nhiều lĩnh vực: kinh doanh, xuất nhập khẩu, bất động sản, tiền kỹ thuật số..
  • Diễn giả cho nhiều buổi hội thảo, diễn đàn kinh doanh, đào tạo kỹ năng cho các công ty..
  • Hiện là chủ tịch câu lạc bộ Triệu phú trước tuổi 35 (10.000 thành viên), Trưởng phòng Kinh doanh công ty cổ phần Thương mại Việt - Hung.
Ngô Diệu Ngọc
Courses: 1
Rating: 0
Followers: 0

Ngô Diệu Ngọc

ABOUT
  • 10 năm kinh nghiệm về Sales và Marketing.
  • 05 năm kinh nghiệm về tài chính và tiền điện tử.
  • Hiện là nhà đầu tư trong nhiều lĩnh vực: kinh doanh, xuất nhập khẩu, bất động sản, tiền kỹ thuật số..
  • Diễn giả cho nhiều buổi hội thảo, diễn đàn kinh doanh, đào tạo kỹ năng cho các công ty..
  • Hiện là chủ tịch câu lạc bộ Triệu phú trước tuổi 35 (10.000 thành viên), Trưởng phòng Kinh doanh công ty cổ phần Thương mại Việt - Hung.
TOP COURSES
Loading...