Ms. Linh UK
4.2  (17 đánh giá)

Ngoại ngữ (2)

1400
học viên
2
khóa học
17
bình luận
Thông tin giảng viên

- Thạc sĩ tại Anh, chứng chỉ TESOL (Teachers of English to Speakers of Other Languages) do trường London Teaching Training Center, UK cấp.

- Giảng viên đạt chuẩn quốc tế về giảng dạy Tiếng Anh dành cho giáo viên dạy Anh ngữ tại UK.

- 13 năm kinh nghiệm dạy tiếng Anh, TOEIC, IELTS. Trong đó có 2 năm giảng dạy tại Anh ( Bellerbys college, UK).

- Hướng dẫn nhiều hoc sinh đạt 7.0 -8.0 IELTS.

Xem đầy đủ

Các khóa học