Interests
avatar

Ms Michelle Nguyen (Nguyễn Thị Tú)

0
0
0
 • Tác giả cuốn sách: Nhà Lãnh Đạo Kim Cương.
 • Sáng Lập: Mi Edu JSC
 • 6 năm hoạt động trong lĩnh vực nghiên cứu, sản xuất kinh doanh.
 • 3 năm kim nghiệm trong lĩnh vực đào tạo, tư vấn doanh nghiệp.
 • Chuyên gia tư vấn và đào đạo, cố vấn tập trung cho chủ doanh nghiệp về nghệ thuật và xây dựng đội ngũ nhân tài kim cương làm việc tăng 300% năng suất.
 • Chị sẽ tiết lộ cho bạn “công thức” của đội nhóm vững mạnh, doanh nghiệp thành công đột phá, vươn tầm vĩ đại. Với những giá trị chuyên sâu, thực tiễn và ứng dụng trực tiếp vào doanh nghiệp, chị sẽ hướng dẫn cụ thể và đầy đủ về 7 bước xây dựng đội ngũ nhân tài kim cương làm việc tăng 300% năng suất, đưa doanh nghiệp tự động vận hành. Khoá học này sẽ giúp bạn tạo nên thành công đột phá trong công cuộc cải tiến, liên tục đổi mới để chuyển mình nhanh chóng trở thành doanh nghiệp vĩ đại, trường tồn.
Ms Michelle Nguyen (Nguyễn Thị Tú)
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 0

Ms Michelle Nguyen (Nguyễn Thị Tú)

ABOUT
 • Tác giả cuốn sách: Nhà Lãnh Đạo Kim Cương.
 • Sáng Lập: Mi Edu JSC
 • 6 năm hoạt động trong lĩnh vực nghiên cứu, sản xuất kinh doanh.
 • 3 năm kim nghiệm trong lĩnh vực đào tạo, tư vấn doanh nghiệp.
 • Chuyên gia tư vấn và đào đạo, cố vấn tập trung cho chủ doanh nghiệp về nghệ thuật và xây dựng đội ngũ nhân tài kim cương làm việc tăng 300% năng suất.
 • Chị sẽ tiết lộ cho bạn “công thức” của đội nhóm vững mạnh, doanh nghiệp thành công đột phá, vươn tầm vĩ đại. Với những giá trị chuyên sâu, thực tiễn và ứng dụng trực tiếp vào doanh nghiệp, chị sẽ hướng dẫn cụ thể và đầy đủ về 7 bước xây dựng đội ngũ nhân tài kim cương làm việc tăng 300% năng suất, đưa doanh nghiệp tự động vận hành. Khoá học này sẽ giúp bạn tạo nên thành công đột phá trong công cuộc cải tiến, liên tục đổi mới để chuyển mình nhanh chóng trở thành doanh nghiệp vĩ đại, trường tồn.
TOP COURSES

No Related Course