Mr.Thuy Nguyen
4.1  (11 đánh giá)

Marketing (1)

305
học viên
1
khóa học
11
bình luận
Thông tin giảng viên

- 10 năm nghiên cứu và làm việc trong lĩnh vực Marketing

- Founder của TNI GROUP

Xem đầy đủ

Các khóa học