Interests
avatar

Mr.X

1
0
0
  • Giảng viên: Mr X chuyên gia tâm lý về hôn nhân và tình yêu.
  • Chuyên gia giúp cho các cặp vợ chồng giải quyết những xung đột và mâu thuẩn trong Gia Đình.
  • Chuyên gia trong lĩnh vực nuôi dạy và chăm sóc con cái.
  • Chuyên gia nghiên cứu làm thế nào để giữ lửa trong tình yêu và hôn nhân.
  • Chuyên gia trong lĩnh vực khoa học và tình yêu, giúp tình yêu thăng hoa và làm sao để hấp dẫn người bạn đời cũng như các kỹ thuật giúp đối tác luôn hạnh phúc.
Mr.X
Courses: 1
Rating: 0
Followers: 0

Mr.X

ABOUT
  • Giảng viên: Mr X chuyên gia tâm lý về hôn nhân và tình yêu.
  • Chuyên gia giúp cho các cặp vợ chồng giải quyết những xung đột và mâu thuẩn trong Gia Đình.
  • Chuyên gia trong lĩnh vực nuôi dạy và chăm sóc con cái.
  • Chuyên gia nghiên cứu làm thế nào để giữ lửa trong tình yêu và hôn nhân.
  • Chuyên gia trong lĩnh vực khoa học và tình yêu, giúp tình yêu thăng hoa và làm sao để hấp dẫn người bạn đời cũng như các kỹ thuật giúp đối tác luôn hạnh phúc.
TOP COURSES

No Related Course