Monkeyjunior
0.0  (0 đánh giá)
0
học viên
0
khóa học
0
bình luận
Thông tin giảng viên

Chương trình Monkey Junior là hệ thống các bài học để dạy bé học đọc và học ngoại ngữ, được thực hiện với tham vọng là một Duolingo dành riêng cho trẻ nhỏ

Xem đầy đủ

Các khóa học