Interests
avatar

MINH HUỆ (Nguyễn Thị Kim Huệ)

1
3
1
 • Quản lý Đào tạo - Chuyên viên Đào tạo, Tuyển dụng, Marketing tại Công ty TNHH YTALENTS, Công ty TNHH Giáo Dục Active Kids.
 • Giải thưởng THUYẾT TRÌNH ĐỘT PHÁ 2017.
 • Chứng nhận: The art of Heart to Heart Presentation.
 • Chứng nhận: Mastery Internet Marketing System.
 • Huấn luyện khóa học: Master of Presentation skills cho các giáo viên, cộng tác viên ở các cơ sở trong lĩnh vực Giáo dục Đào tạo.
 • Kinh nghiệm hơn 5 năm trong lĩnh vực đào tạo Thể chất, Kiến thức, Kỹ năng, Khai mở Tư duy,...
 • Sáng lập và quản lý CLB Võ cổ truyền AGU.
 • Chia sẻ kiến thức, đào tạo, quản lý, tạo động lực cho cho các đội nhóm công ty, trường học,...
 • Hỗ trợ chia sẻ tại Cộng đồng Thiền Kim tự tháp An Giang.
 • Tham gia rất nhiều các khóa học rèn luyện kiến thức, kỹ năng trong và ngoài nước, kinh nghiệm tổ chức các chương trình đào tạo, quản lý đội nhóm.
 • Luôn tâm huyết với nghề và mong muốn chia sẻ được thật nhiều những kiến thức giá trị, ý nghĩa cho người học với tất cả trái tim yêu thương, chân thành nhất.
MINH HUỆ (Nguyễn Thị Kim Huệ)
Courses: 1
Rating: 3
Followers: 1

MINH HUỆ (Nguyễn Thị Kim Huệ)

ABOUT
 • Quản lý Đào tạo - Chuyên viên Đào tạo, Tuyển dụng, Marketing tại Công ty TNHH YTALENTS, Công ty TNHH Giáo Dục Active Kids.
 • Giải thưởng THUYẾT TRÌNH ĐỘT PHÁ 2017.
 • Chứng nhận: The art of Heart to Heart Presentation.
 • Chứng nhận: Mastery Internet Marketing System.
 • Huấn luyện khóa học: Master of Presentation skills cho các giáo viên, cộng tác viên ở các cơ sở trong lĩnh vực Giáo dục Đào tạo.
 • Kinh nghiệm hơn 5 năm trong lĩnh vực đào tạo Thể chất, Kiến thức, Kỹ năng, Khai mở Tư duy,...
 • Sáng lập và quản lý CLB Võ cổ truyền AGU.
 • Chia sẻ kiến thức, đào tạo, quản lý, tạo động lực cho cho các đội nhóm công ty, trường học,...
 • Hỗ trợ chia sẻ tại Cộng đồng Thiền Kim tự tháp An Giang.
 • Tham gia rất nhiều các khóa học rèn luyện kiến thức, kỹ năng trong và ngoài nước, kinh nghiệm tổ chức các chương trình đào tạo, quản lý đội nhóm.
 • Luôn tâm huyết với nghề và mong muốn chia sẻ được thật nhiều những kiến thức giá trị, ý nghĩa cho người học với tất cả trái tim yêu thương, chân thành nhất.
TOP COURSES

No Related Course