Interests
avatar

MC Trúc Thy (Thy Phạm)

1
0
1
  • Biên tập viên, diễn giả – giám đốc truyền thông
  • Kiêm đạo diễn, biên đạo múa, MC, diễn viên Trúc Thy
  • Tổng giám đốc Công ty Ngôi Nhà Tuổi Thơ
MC Trúc Thy (Thy Phạm)
Courses: 1
Rating: 0
Followers: 1

MC Trúc Thy (Thy Phạm)

ABOUT
  • Biên tập viên, diễn giả – giám đốc truyền thông
  • Kiêm đạo diễn, biên đạo múa, MC, diễn viên Trúc Thy
  • Tổng giám đốc Công ty Ngôi Nhà Tuổi Thơ
TOP COURSES
Loading...