MC Trúc Thy (Thy Phạm)
5.0  (2 đánh giá)

Phát triển cá nhân (2)

84
học viên
2
khóa học
2
bình luận
Thông tin giảng viên

Biên tập viên, diễn giả – giám đốc truyền thông

Kiêm đạo diễn, biên đạo múa, MC, diễn viên Trúc Thy

Tổng giám đốc Công ty Ngôi Nhà Tuổi Thơ

Xem đầy đủ

Các khóa học