Interests
avatar

Mai Thu Hà

0
0
0
  • Giảng viên - Đồng sáng lập HAHADO
  • ADMIN Group Đánh hàng Quảng châu SLL với hơn 100.000 thành viên.
  • 6 Năm kinh nghiệm học tập và làm việc tại Quảng Châu, 8 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nhập hàng Trung Quốc.
  • Chuyên gia đàm phán và đặt hàng.
Mai Thu Hà
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 0

Mai Thu Hà

ABOUT
  • Giảng viên - Đồng sáng lập HAHADO
  • ADMIN Group Đánh hàng Quảng châu SLL với hơn 100.000 thành viên.
  • 6 Năm kinh nghiệm học tập và làm việc tại Quảng Châu, 8 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nhập hàng Trung Quốc.
  • Chuyên gia đàm phán và đặt hàng.
TOP COURSES

No Related Course