Interests
avatar

Mặc Phương

0
0
0
  • Thành viên Trung tâm đào tạo - Hội đầu bếp Hoàng gia Việt Nam.
  • Hơn 10 năm kinh nghiệm làm đầu bếp tại các khách sạn, nhà hàng Âu Á.
  • Chủ thương hiệu Madame Phương Lowcarb Food.
Mặc Phương
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 0

Mặc Phương

ABOUT
  • Thành viên Trung tâm đào tạo - Hội đầu bếp Hoàng gia Việt Nam.
  • Hơn 10 năm kinh nghiệm làm đầu bếp tại các khách sạn, nhà hàng Âu Á.
  • Chủ thương hiệu Madame Phương Lowcarb Food.
TOP COURSES

No Related Course