Interests
avatar

Ma Kiều Linh

0
0
0
 • Trưởng nhóm clb P.E.A.C.E Crew - đã giành được các giải cùng clb như:
 • + Quán quân USSH's got talent.
 • + Giải ba VNU's Hot step 2017.
 • Giải cá nhân: top 4 freestyle Thái Nguyên 2014.
 • Kinh nghiệm: biên đạo và giảng dạy cho các cơ sở BIDV, Fit24, Euro gym.
 • Hiện là giảng viên của trung tâm học nhảy hiện đại Sweet Art.
Ma Kiều Linh
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 0

Ma Kiều Linh

ABOUT
 • Trưởng nhóm clb P.E.A.C.E Crew - đã giành được các giải cùng clb như:
 • + Quán quân USSH's got talent.
 • + Giải ba VNU's Hot step 2017.
 • Giải cá nhân: top 4 freestyle Thái Nguyên 2014.
 • Kinh nghiệm: biên đạo và giảng dạy cho các cơ sở BIDV, Fit24, Euro gym.
 • Hiện là giảng viên của trung tâm học nhảy hiện đại Sweet Art.
TOP COURSES

No Related Course