Lưu Thị Hoan
1.0  (1 đánh giá)

Tin học văn phòng (1)

56
học viên
1
khóa học
1
bình luận
Thông tin giảng viên

Giảng viên thỉnh giảng Viện đại học mở Hà Nội

Ths Kế toán, kiểm toán - Học viện Tài chính năm 2014

Cao đẳng Công nghệ Bắc Hà Hợp tác giảng viên chuyên môn với Tổ hợp giáo dục Topica từ năm 2014

Giảng viên cơ hữu khoa Kế toán - Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp năm 2012

Tốt nghiệp khoa kế toán - Học Viện tài chính năm 2010

Xem đầy đủ

Các khóa học