Lưu Thành Nhựt
0.0  (0 đánh giá)
0
học viên
0
khóa học
0
bình luận
Thông tin giảng viên

Giảng viên là kỹ sư công nghệ kỹ thuật máy tính có kinh nghiệm học tập, nghiên cứu, tìm hiểu, làm việc với lập trình, đặc biệt là Java và Android.

Giảng viên có chứng chỉ sư phạm và chứng chỉ sư phạm giảng dạy Android quốc tế của ATP cấp, giá trị toàn cầu và bằng IELTS.

Android developer ở FPT Software HCM.

Hardware design engineer ở Renesas Design Viet Nam.

Xem đầy đủ

Các khóa học