Interests
avatar

Lưu Quốc Tuấn

0
0
1
  • - Lập trình viên với hơn 9 năm kinh nghiệm làm việc trong các dự án mobile của các công ty outsource hàng đầu Việt Nam
  • 5 năm kinh nghiệm giảng dạy Android và iOS tại các doanh nghiệp
  • Technical leader mobile tại FPT Softwave
  • Trưởng nhóm mobile tại TinhVan Outsourcing
  • Phó giám đốc trung tâm phần mềm Topica
Lưu Quốc Tuấn
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 1

Lưu Quốc Tuấn

ABOUT
  • - Lập trình viên với hơn 9 năm kinh nghiệm làm việc trong các dự án mobile của các công ty outsource hàng đầu Việt Nam
  • 5 năm kinh nghiệm giảng dạy Android và iOS tại các doanh nghiệp
  • Technical leader mobile tại FPT Softwave
  • Trưởng nhóm mobile tại TinhVan Outsourcing
  • Phó giám đốc trung tâm phần mềm Topica
TOP COURSES

No Related Course