Lưu Quốc Tuấn
4.3  (55 đánh giá)

Công nghệ thông tin (1)

1633
học viên
1
khóa học
55
bình luận
Thông tin giảng viên

- Lập trình viên với hơn 9 năm kinh nghiệm làm việc trong các dự án mobile của các công ty outsource hàng đầu Việt Nam

- 5 năm kinh nghiệm giảng dạy Android và iOS tại các doanh nghiệp

- Technical leader mobile tại FPT Softwave

- Trưởng nhóm mobile tại TinhVan Outsourcing

- Phó giám đốc trung tâm phần mềm Topica

Xem đầy đủ

Các khóa học