Interests
avatar

Lưu Đức Thái

0
0
0
 • Trình độ đại học.
 • Tốt nghiệp trường trung cấp y dược Tuệ Tĩnh Hà Nội.
 • Chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh bằng phương pháp y học cổ truyền.
 • Giám đốc công ty tư vấn, dịch vụ và thương mai Phúc Lai.
 • Chủ nhiệm câu lạc bộ Dưỡng sinh Phúc Lai.
 • Nhiều năm kinh nghiệm môn xoa bóp bấm huyệt dưỡng sinh.
Lưu Đức Thái
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 0

Lưu Đức Thái

ABOUT
 • Trình độ đại học.
 • Tốt nghiệp trường trung cấp y dược Tuệ Tĩnh Hà Nội.
 • Chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh bằng phương pháp y học cổ truyền.
 • Giám đốc công ty tư vấn, dịch vụ và thương mai Phúc Lai.
 • Chủ nhiệm câu lạc bộ Dưỡng sinh Phúc Lai.
 • Nhiều năm kinh nghiệm môn xoa bóp bấm huyệt dưỡng sinh.
TOP COURSES

No Related Course