Interests
avatar

Lường Văn Nam

0
0
0
  • Giảng viên Lường Văn Nam hiện đang công tác tại công ty iViet Solution. Chức vụ hiện tại Manager Marketing.
  • Đã có gần 3 năm kinh nghiệm thực chiến trong lĩnh vực quảng cáo Facebook. Hơn 1,5 năm đào tạo về quảng cáo Facebook online, offline tại các lớp của chính iViet tổ chức.
  • Đào tạo online và offline trên 500 học viên là các bạn đang tự kinh doanh, nhân viên marketing, sale, CMO, CEO của các doanh nghiệp,...
Lường Văn Nam
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 0

Lường Văn Nam

ABOUT
  • Giảng viên Lường Văn Nam hiện đang công tác tại công ty iViet Solution. Chức vụ hiện tại Manager Marketing.
  • Đã có gần 3 năm kinh nghiệm thực chiến trong lĩnh vực quảng cáo Facebook. Hơn 1,5 năm đào tạo về quảng cáo Facebook online, offline tại các lớp của chính iViet tổ chức.
  • Đào tạo online và offline trên 500 học viên là các bạn đang tự kinh doanh, nhân viên marketing, sale, CMO, CEO của các doanh nghiệp,...
TOP COURSES