Interests
avatar

Lường Văn Nam

0
0
0
  • Giảng viên Lường Văn Nam hiện đang công tác tại công ty iViet Solution. Chức vụ hiện tại Manager Marketing.
  • Đã có gần 3 năm kinh nghiệm thực chiến trong lĩnh vực quảng cáo Facebook. Hơn 1,5 năm đào tạo về quảng cáo Facebook online, offline tại các lớp của chính iViet tổ chức.
  • Đào tạo online và offline trên 500 học viên là các bạn đang tự kinh doanh, nhân viên marketing, sale, CMO, CEO của các doanh nghiệp,...
Lường Văn Nam
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 0

Lường Văn Nam

ABOUT
  • Giảng viên Lường Văn Nam hiện đang công tác tại công ty iViet Solution. Chức vụ hiện tại Manager Marketing.
  • Đã có gần 3 năm kinh nghiệm thực chiến trong lĩnh vực quảng cáo Facebook. Hơn 1,5 năm đào tạo về quảng cáo Facebook online, offline tại các lớp của chính iViet tổ chức.
  • Đào tạo online và offline trên 500 học viên là các bạn đang tự kinh doanh, nhân viên marketing, sale, CMO, CEO của các doanh nghiệp,...
TOP COURSES

No Related Course