Interests
avatar

Luật Nguyễn (MBA, Bitis)

1
4.3
0
 • Thạc sỹ Quản trị Kinh Doanh (MBA) - Đại học Québec à Trois-Rivières (Canada).
 • Chứng chỉ nghề Giám Đốc Bán Hàng Quốc Tế(CSE) - USA
 • Thành viên hiệp hội Marketing và Bán Hàng Quốc Tế SMEI.
 • Kinh Nghiệm:
 • Chuyên gia tư vấn Gerson Lehrman, Mỹ.
 • Từng làm việc tại Trường Doanh nhân PTI.
 • Sales Trainer – Hệ thống siêu thị Kmart Hàn Quốc.
 • Chuyên gia đào tạo bán hàng Sellwell Việt Nam.
 • Giám Đốc Bán Hàng Biti’s.
 • Giám đốc bán hàng Kai Việt Nam.
 • Trưởng phòng kinh doanh Tozen corporation.
 • Trưởng đại diện Aica, Yokohama Tyre, Spraywaysingapore, KCC, Nippon...
 • Thành tích:
 • Phát triển được nhiều đại lý, nhà phân phối nhất.
 • Tăng trưởng nhiều nhất, doanh thu cao nhất, nhiều ý tưởng bán hàng nhất.
 • Nhân viên bán hàng xuất sắc nhiều năm liên tiếp tại Bitis, tăng trưởng từ 389% - 1000%.
 • Tư vấn, đào tạo hàng ngàn nhân viên bán hàng thành công.
 • 12 năm kinh nghiệm làm từ vị trí NVKD, GSBH, ASM cho tới Giám đốc Bán Hàng tại Công ty như Biti's, các Công ty nước ngoài, vốn FDI từ Nhật, Hàn, Mỹ, Singapore, Đài Loan.
Luật Nguyễn (MBA, Bitis)
Courses: 1
Rating: 4.3
Followers: 0

Luật Nguyễn (MBA, Bitis)

ABOUT
 • Thạc sỹ Quản trị Kinh Doanh (MBA) - Đại học Québec à Trois-Rivières (Canada).
 • Chứng chỉ nghề Giám Đốc Bán Hàng Quốc Tế(CSE) - USA
 • Thành viên hiệp hội Marketing và Bán Hàng Quốc Tế SMEI.
 • Kinh Nghiệm:
 • Chuyên gia tư vấn Gerson Lehrman, Mỹ.
 • Từng làm việc tại Trường Doanh nhân PTI.
 • Sales Trainer – Hệ thống siêu thị Kmart Hàn Quốc.
 • Chuyên gia đào tạo bán hàng Sellwell Việt Nam.
 • Giám Đốc Bán Hàng Biti’s.
 • Giám đốc bán hàng Kai Việt Nam.
 • Trưởng phòng kinh doanh Tozen corporation.
 • Trưởng đại diện Aica, Yokohama Tyre, Spraywaysingapore, KCC, Nippon...
 • Thành tích:
 • Phát triển được nhiều đại lý, nhà phân phối nhất.
 • Tăng trưởng nhiều nhất, doanh thu cao nhất, nhiều ý tưởng bán hàng nhất.
 • Nhân viên bán hàng xuất sắc nhiều năm liên tiếp tại Bitis, tăng trưởng từ 389% - 1000%.
 • Tư vấn, đào tạo hàng ngàn nhân viên bán hàng thành công.
 • 12 năm kinh nghiệm làm từ vị trí NVKD, GSBH, ASM cho tới Giám đốc Bán Hàng tại Công ty như Biti's, các Công ty nước ngoài, vốn FDI từ Nhật, Hàn, Mỹ, Singapore, Đài Loan.
TOP COURSES
Loading...