Interests
avatar

Lìu Hoàng Thiện

0
0
1
  • Hơn 8 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển phần mềm cho IOS.
  • Đã và đang làm việc trong nhiều công ty/ tập đoàn lớn trong nước cũng như nước ngoài (Harveynash, FileString, Wizeline).
Lìu Hoàng Thiện
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 1

Lìu Hoàng Thiện

ABOUT
  • Hơn 8 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển phần mềm cho IOS.
  • Đã và đang làm việc trong nhiều công ty/ tập đoàn lớn trong nước cũng như nước ngoài (Harveynash, FileString, Wizeline).
TOP COURSES

No Related Course