Interests
avatar

Lìu Hoàng Thiện

1
4.3
1
  • Hơn 8 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển phần mềm cho IOS.
  • Đã và đang làm việc trong nhiều công ty/ tập đoàn lớn trong nước cũng như nước ngoài (Harveynash, FileString, Wizeline).
Lìu Hoàng Thiện
Courses: 1
Rating: 4.3
Followers: 1

Lìu Hoàng Thiện

ABOUT
  • Hơn 8 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển phần mềm cho IOS.
  • Đã và đang làm việc trong nhiều công ty/ tập đoàn lớn trong nước cũng như nước ngoài (Harveynash, FileString, Wizeline).
TOP COURSES
Loading...